Zonne-energieproject langs de spoorwegbermen in het slop

28 maart 2018
 

Vorig jaar kondigden de Vlaamse minister van energie, Bart Tommelein, en de federale minister van mobiliteit, Bellot, nog vol trots aan dat er een eerste grootschalig zonnepanelenproject zou komen langs een spoorwegberm. Concreet ging het om een zone parallel met de E40 en de HST-spoorlijn tussen Bierbeek en Hoegaarden.

Op een traject van zowat 10 kilometer zou in totaal een project van 10 MW aan zonnepanelen worden gerealiseerd, goed voor het elektriciteitsgebruik van 2500 gezinnen. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne vroeg in een parlementaire vraag naar een stand van zaken: ‘Dit proefproject moest de deur openen naar meer dergelijke projecten op alle daartoe geschikte spoorwegbermen in het land. Daarom was dit een belangrijk project in kader van de groene stroomdoelstellingen waar ons land zich toe heeft geëngageerd. Maar de realisatie van het project zit helaas in het slop.’

Infrabel, de spoorwegbeheerder, had 7 geïnteresseerde bedrijven gevonden die een recht van opstal van 20 jaar konden krijgen om er het zonnepanelenproject te realiseren. De 7 bedrijven (NPG Energy, EDF-Luminus, Eneco, Engie, Siemens en Ministry of solar en Perpetuum Energy) kregen tot december 2017 de tijd om een offerte in te dienen. Helaas deed geen enkel bedrijf een concreet voorstel. Blijkbaar waren er te veel onzekerheden, o.a. over de grootte van het perceel, de bodemstabiliteit en de kost van de netaansluiting.

Robrecht Bothuyne: ‘Infrabel moet zijn huiswerk opnieuw doen. En dit is meteen een kans om het ook meteen beter te doen. Zo was in het bestek geen bepaling opgenomen om de betrokken lokale besturen en de buurtbewoners te betrekken. Dit zou een mooi project kunnen zijn om burgerparticipatie in de lokale energieproductie vorm te geven. De Vlaamse overheid zou de uitrol van dit project beter moeten steunen, onder andere door duidelijkheid te bieden over de mogelijke steun en de kosten voor de netaansluiting. Na dit eerste project zou ook ander potentieel bij onze spoorwegen in kaart gebracht en gebruikt moeten worden. Infrabel beheert vele honderden hectaren gronden en gebouwen en NMBS is tegelijk één van de grootste stroomgebruikers in het land. Er ligt veel werk op de plank bij de verantwoordelijke ministers.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter