Vlaamse overheid stapt uit fossiele economie

1 februari 2018
 

In de ondertussen iets meer dan een jaar oud zijnde klimaatresolutie werd o.a. opgenomen dat de Vlaamse overheid zijn subsidies voor fossiele brandstoffen en eventuele participaties of beleggingen in de fossiele brandstofsector moet afbouwen.

Uit een antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) blijkt dat Vlaanderen voor meer dan 31 miljoen obligaties in fossiele activiteiten in handen heeft. Daarnaast zijn er ook nog eens voor zowat 3 miljoen euro aandelen in fossiele bedrijven.

Bekende namen zijn o.a. het Russische Gazprom, Total, Shell, Statoil of het door schandalen geplaagde Rio Tinto,… En er zijn een paar opmerkelijke beleggingen bij, o.a. in de Bulgarian energy Holding, die de trotse eigenaar is van de meest vervuilende kolencentrale van Europa.

De beleggingen in obligaties gebeuren voornamelijk via het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), goed voor meer dan 2,4 miljoen euro en de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming), goed voor maar liefst 29 miljoen euro fossiele obligaties. De aandelenparticipaties situeren zich bij het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) en de NV Mijnen, gelieerd aan de LRM.

Bothuyne: ‘Deze beleggingen zijn een fout signaal. Belastinggeld wordt hier geïnvesteerd in activiteiten die regelrecht ingaan tegen ons eigen klimaatbeleid. Elke van de Vlaamse overheid afhangende entiteit, rechtstreeks (administraties, EVA’s,…) maar ook onrechtstreeks (onderwijsinstellingen, zorgsector, cultuursector, …) zou zich moeten engageren om op korte termijn werk te maken van een ‘decarbonisering’. Eerder had o.a. de KUL al aangekondigd hier werk van te willen maken. Dit zou een voorwaarde moeten worden om nog beroep te kunnen doen op overheidssteun.’

De Vlaamse regering maakt nu werk van die ‘decarbonisering’. Het nieuwe voorontwerp van decreet betreffende ‘de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van Vlaamse ESR geconsolideerde overheidsentiteiten’, zal ervoor zorgen dat alle onder de Vlaamse overheid ressorterende organisaties, zoals het FWO, de NV Mijnen of de VSB, niet meer kunnen beleggen in fossiele brandstoffen of daaraan gelinkte bedrijven.

Categorie: 

Robrecht on Twitter