VDAB schrijft steeds meer werkzoekenden af voor de reguliere arbeidsmarkt

7 juni 2018
 

Vlaanderen geeft steeds meer werkzoekenden het label ‘niet-toeleidbaar’, ‘arbeidszorg’ of ‘sociale economie’. M.a.w. VDAB ziet nauwelijks of geen mogelijkheden voor deze mensen om op de reguliere arbeidsmarkt een actieve rol op te nemen.

Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

De werkloosheid daalt al vele maanden. Er zijn nu nog 192 764 werkzoekenden in Vlaanderen. Tegelijk zijn er een recordaantal vacatures. Er zijn nu gemiddeld nog 5 werkzoekenden per openstaande vacature. 4 jaar geleden waren er nog 10 werkzoekenden per vacature.

 

VDAB stelt echter vast dat een snel groeiende groep werkzoekenden omwille van sociale, medische of psychische redenen niet meer in aanmerking komt voor een reguliere job. In totaal gaat het om bijna 20 000 werkzoekenden, of zowat 10% van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.

 

7177 werkzoekenden kregen een label ‘sociale economie’, maar staan op een wachtlijst. Bothuyne: ‘Zij komen dus in aanmerking voor een job in bvb. de sociale of beschutte werkplaatsen. Probleem is dat er onvoldoende middelen zijn om zoveel mensen in de sociale economie te werk te stellen en kansen te geven. Dus blijven velen noodgedwongen in de werkloosheid hangen.’

 

Daarnaast is er een groep van 4032 mensen die ook voor sociale economie niet in aanmerking komen en vaak een ernstige zorgproblematiek kennen. Zij vallen onder het label ‘arbeidszorg’. Voor hen zijn er onbetaalde projecten waar getracht wordt stapsgewijs opnieuw aansluiting te vinden bij een werkcontext. Maar ook zij behouden ondertussen dus gewoon hun uitkering.

 

De groep die het snelst groeit zijn de ‘niet-toeleidbaren’. Dit zijn mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen. Zij kunnen, zelfs met intensieve begeleiding, niet ingezet worden op de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn er zo 6 681 werkzoekenden met een dergelijk label. De voorbije 8 jaar werden zowat 10000 werkzoekenden als niet-toeleidbaar beoordeeld. Een deel ervan verdwijnt op termijn toch uit de werkloosheid, meestal naar een ander uitkeringssysteem. Slechts 3% van deze groep vond ooit de weg terug naar de arbeidsmarkt.

Bothuyne: ‘De ministers van welzijn en werk hebben nu middelen uitgetrokken om een aangepaste begeleiding te voorzien voor deze groep. Dat is goed, maar tegelijk stellen we vast dat de groep ‘niet-toeleidbaren’ snel groeit: vorig jaar kregen niet minder dan 1422 werkzoekenden dit advies mee. In 2016 waren dat er nog maar 919. Dat is een stijging van 55%!’ Uit cijfers blijkt dat zo’n 9/10 bij een nieuwe screening opnieuw in deze groep terechtkomt. Daarom werden het initiatief van dergelijke herscreening vanuit VDAB enkele jaren geleden stopgezet. Dit initiatief moet nu van de niet-toeleidbare zelf komen, zodra deze zich ‘klaar’ voelt om weer stappen op de arbeidsmarkt te zetten. Ondanks de cijfers, mogen we meer initiatief en kansen verwachten van VDAB t.a.v. deze groep.

 

CD&V wil dat elk talent wordt benut. Daarom zouden mensen die geen of weinig perspectief hebben op de arbeidsmarkt, hun uitkering moeten kunnen ‘activeren’. Zo kan binnen de sociale economie ruimte gemaakt worden om ook deze moeilijkere doelgroep te betrekken.

 

Er is echter ook een scherp politiek kantje aan deze cijfers.

Robrecht Bothuyne: ‘Sommigen stellen het eindig maken van de werkloosheidsuitkering voor als een wondermiddel voor onze arbeidsmarkt. Vlaanderen bepaalt echter zelf wie hoe lang recht heeft op een werkloosheidsuitkering. De politieke retoriek komt duidelijk niet overeen met de praktijk.  Eerder was er al de kritiek van o.m. Voka op het lakse activerings- en sanctioneringsbeleid van VDAB. En nu stellen we vast dat Vlaanderen steeds meer werkzoekenden als ‘onbruikbaar voor de reguliere arbeidsmarkt’ categoriseert. M.a.w. deze mensen wordt een eeuwige uitkering in het vooruitzicht gesteld. Als we hiernaar kijken is het misschien tijd het hypocriete debat over de oneindige uitkering achter ons te laten en werk te maken van een integraal activeringsbeleid dat meer mensen op de arbeidsmarkt brengt.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter