Taalachterstand bij werkzoekenden geraakt niet weg gewerkt

16 april 2018
 

Het debat over integratie en inburgering woedt volop. Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid voor CD&V: ‘Nederlands leren of willen leren is een essentiële voorwaarde om te integreren in Vlaanderen. En ook op de arbeidsmarkt is de kennis van het Nederlands bijzonder belangrijk. VDAB heeft, wat betreft de werkzoekenden, een grote verantwoordelijkheid in deze.’

Minister Homans zei daar recent nog het volgende over: ‘De overheid doet meer dan genoeg om de integratie van nieuwkomers te laten slagen. Zo trekt minister van Werk Philippe Muyters veel geld uit voor projecten Nederlands op de werkvloer.’

De uitdaging is inderdaad groot. In 2017 waren er 35 448 werkzoekenden bij VDAB ingeschreven die het Nederlands niet of nauwelijks machtig zijn. Daarvan zijn er zowat 10 000 die al meer dan 2 jaar werkloos zijn. Bijna 5000 werkzoekenden zijn al 4 jaar ingeschreven bij VDAB en zijn nog steeds het Nederlands niet of nauwelijks machtig. We verwachten van anderstaligen en nieuwkomers dat ze zich integreren, maar dan moeten ze natuurlijk wel een aanbod krijgen. En daar rijzen vragen over.

Minister Muyters en VDAB waren zich bewust van deze uitdaging en zou het taal- en integratiebeleid anders aanpakken, met het actieplan ‘Integratie door werk’ zou o.a. meer ingezet worden op opleidingen Nederlands op de werkvloer (NODW). Werkzoekenden zouden sneller naar een job toegeleid worden en daar dan het Nederlands bijgebracht worden.  Zo zou minder tijd verspild worden aan klassiekere (klassikale) taalopleidingen en zou sneller de stap naar de arbeidsmarkt gezet worden. De minister kreeg ook extra middelen toegeschoven.

Helaas lijken de cijfers voor die taalopleidingen niet zo positief te zijn. In een antwoord op een parlementaire vraag van Robrecht Bothuyne bleek dat er in 2017 slechts 6109 taalopleidingen werden georganiseerd. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, maar een daling van meer dan 35% in vergelijking met 5 jaar terug. En dat terwijl er een recordaantal vacatures wordt genoteerd en werkgevers schreeuwen om inzetbare en dus ook taalvaardige medewerkers en bijna 20% van onze werkzoekenden nood hebben aan lessen Nederlands.

Als we kijken naar de slaagcijfers, ziet het er nog slechter uit. Slechts 3816 werkzoekenden slaagden vorig jaar in een taalopleiding Nederlands. Dat is minder dan 2/3 van de gestarte cursisten die effectief slaagt. Bothuyne: ‘Dat betekent dus dat slechts iets meer dan 10% van de anderstalige werkzoekenden op een jaar tijd slaagt in een aangeboden taalcursus Nederlands. Deze cijfers moeten dringend omhoog.’

Ook de taalopleidingen op de werk- of opleidingsvloer, zijn geen groot succes. Vorig jaar kregen 211 werkzoekenden taalondersteuning bij een IBO, een beroepsopleiding op de werkvloer. En 586 werknemers kregen een opleiding Nederlands op de werkvloer via VDAB. Dit zijn zeer geringe aantallen in vergelijking met de doelgroep…

De dalende trend in opleidingen Nederlands is des te onbegrijpelijker  omdat zowel bij de aanpak van de vluchtelingencrisis in 2016 en recent nog bij het nieuwe samenwerkingsakkoord met Wallonië om Waalse werkzoekenden toe te leiden naar Vlaamse knelpuntjobs, taalopleidingen, terecht, als cruciaal werden vooropgesteld.

De kennis van het Nederlands bij de werkzoekenden moet verbeterd worden en dat vraagt dus extra inspanningen.  Al jaren is het aantal werkzoekenden met een taalachterstand vrijwel constant, rond de 35 000, hoewel er uiteraard dynamiek zit achter dit ogenschijnlijk constante aantal, is er geen echte verandering bewerkstelligd in deze.

Bothuyne: ‘Sommige anderstalige werkzoekenden verzeilen zo voor vele jaren in de werkloosheid en leven zo al veel te lang van een uitkering, zonder zicht op integratie op de arbeidsmarkt. VDAB moet, wat CD&V betreft elke anderstalige werkzoekende dit jaar een opleidingstraject, inclusief lessen Nederlands aanbieden, op de werkvloer als het kan, op een klassieke manier als het moet. Werkzoekenden die niet ingaan op dit aanbod moeten geschorst worden.’

Bothuyne: ‘anderstalige werkzoekenden moeten ook gestimuleerd worden om meer dan alleen een basisniveau Nederlands te kennen. Integratie en inburgering vereist een redelijke kennis van onze taal en bovendien is dat ook noodzakelijk om ook op langere termijn kansen te krijgen op onze arbeidsmarkt. VDAB moet de lat voor zichzelf en de betrokken werkzoekenden hoger leggen.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter