Steeds meer zelfstandigen in nood zoeken hulp

13 juni 2018
 

Ondanks dalende faillissementscijfers, een stijgende conjunctuur en een groeiend ondernemersvertrouwen, zijn er steeds meer zelfstandigen in nood. Zij kloppen steeds vaker aan bij Dyzo, een vzw die zelfstandigen in moeilijkheden helpt. Op een paar jaar tijd is het aantal hulpvragen verdubbeld. Dyzo werkt daartoe samen met OCMW’s en/of gemeenten. Dat kan echter nog beter, zegt Robrecht Bothuyne, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V die hierover een aantal parlementaire vragen stelde.

 

Eind 2017 zijn er meer dan 1 miljoen mensen als zelfstandige actief in ons land. En dat aantal stijgt elk jaar (met 3% tegenover 2016). Er zijn dus meer starters dan stoppers bij onze ondernemers. Dat wil echter niet zeggen dat we geen aandacht moeten hebben voor die laatste groep.

 

In het slechtste geval gaat zo’n stopzetting gepaard met een faillissement. Ook daar goed nieuws: sinds vorig jaar is het aantal faillissementen in dalende lijn.

Echter, de armoede onder zelfstandigen is nog nooit zo groot geweest; 12% van de zelfstandigen heeft een inkomen onder de armoededrempel. Ter vergelijking: dat is bij de rest van de werkende bevolking, werknemers en ambtenaren, slechts het geval bij 2% van de gezinnen.

 

Op momenten dat het moeilijker wordt kan de ondernemer beroep doen op Dyzo. Dyzo is een structurele partner van de Vlaamse overheid die begeleiding en kennis aanbiedt aan ondernemers in een preventieve, curatieve en verwerkende fase. Elk jaar stijgt het aantal zelfstandigen dat een beroep doen op de diensten van Dyzo.

 

 

2014

2015

2016

2017

Aantal aanmeldingen

2.264

2.482

2.383

2.989

 

Op 3 jaar tijd is het aantal hulpzoekende zelfstandigen drastisch gestegen. Een bewijs dat Dyzo een nuttige partner is voor de zelfstandige met vragen. Het stigma van een faillissement mag voor de ondernemer geen bezwaar zijn om terug een lening aan te vragen, om opnieuw een zaak te starten. Van zodra een ondernemer moeilijkheden heeft kan Dyzo bijstand verlenen, maar ook tijdens en na het faillissement biedt Dyzo hulp aan.

 

Bothuyne: “Dyzo is ondertussen een structurele partner van de Vlaamse overheid geworden en krijgt hiervoor jaarlijks een subsidie. De minister zal de subsidie dit jaar optrekken tot 585.000 euro. Ik kan dit alleen maar toejuichen..”

 

Dyzo werkt samen met OCMW en/of het gemeentebestuur om ondernemers in moeilijkheden nog beter te kunnen bereiken. Want plaatselijke OCMW’s of gemeentebesturen kennen hun ondernemers het best. Om zelfstandigen in nood of gefailleerden te helpen, is een samenwerking met Dyzo nuttig. Nu blijkt dat 48% van de gemeenten in Vlaanderen niet samenwerkt met Dyzo. 149 van de 309 Vlaamse OCMW’s werkt dus niet samen met Dyzo.

 

Bothuyne: “Dit is een gemiste kans. Dyzo heeft heel veel expertise uitgebouwd, wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en is een waardevolle partner vooral voor OCMW’s. Daarom zou minister Muyters, samen met VVSG de OCMW’s moeten sensibiliseren zodat elk OCMW zelfstandigen in nood op de juiste manier kan helpen.”

Categorie: 

Robrecht on Twitter