Schrijf nu in voor de Klimaatkoers - studiedag energievisie

10 mei 2017
 

De uitdagingen zijn groot. Onze energiebevoorrading verzekeren en tegelijk een kernuitstap

realiseren. Een groeiend aandeel hernieuwbare energie integreren in de markt. Een faire en

eerlijke prijs voor gezinnen, KMO’s en industrie verzekeren. Fors minder (fossiele) energie

gebruiken en toch wooncomfort en mobiliteit garanderen voor iedereen. Zo kunnen we nog

wel even doorgaan. De uitdagingen zijn groot, en de tijd dringt. Het is tijd voor een visie, een

plan en bijhorende actie.

Het Vlaamse en federale regeerakkoord voorzag al in 2014 in de dringende nood aan een

energievisie en energiepact, op lange termijn. Ook Europa verwacht van ons een geïntegreerd

klimaat- en energieplan om de doelstellingen 2030 te realiseren. Omdat concreet initiatief tot

nog toe uitblijft, schreef CD&V zelf een energievisie uit, met een aantal duidelijke krachtlijnen.

Zo willen we de discussie aanzwengelen en de energieministers ondersteunen in hun poging om

tot een energiepact te komen. Graag gaan we het gesprek hierover ook met u aan! 


PROGRAMMA

 

16.00u     Ontvangst

 

16.30u     Verwelkoming door Wouter Beke, voorzitter CD&V

 

16.45u     Energievisie CD&V door Leen Dierick, Federaal volksvertegenwoordiger

 

17.00u     WERKGROEPEN

                                   Werkgroep 1: Elektriciteitsmix 2030

                                                Sprekers: Peter Claes (Febeliec), Sara Van Dyck (Bond Beter Leefmilieu) en

                                                prof. Johan Albrecht (Itinera/UGent)           

                                   Werkgroep 2: Energie als WIJ-verhaal

                                                Sprekers: Wout Baert (Campina energie) en Benjamin Clarysse (Energy Saving Pioneers/BBL)

                                   Werkgroep 3: Energienorm en rechtvaardige energiefactuur

                                                Sprekers: Els Brouwers (Essenscia) en Marc Van den Bosch (Febeg)

                                   Werkgroep 4: Smart grids en netten van de toekomst

                                                Sprekers: Walter Van den Bossche (Eandis) en Heidi Lenaerts (Smart Grids Flanders)

 

19.15u     Slotconclusies door Robrecht Bothuyne, Vlaams volksvertegenwoordiger

 

19.30u     Netwerkdinner

 

21.00u     Einde


Datum: dinsdag 6 juni 2017 

Locatie: Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel

Inschrijven via: www.cdenv.be/klimaatkoers

Meer info: robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be 


>> Via het bestand hier onderaan kan u nog meer info vinden. 

Categorie: 

Robrecht on Twitter