Record aantal gezinnen bouwt energiezuiniger dan moet

12 november 2017
 

Vlamingen hebben een baksteen in de maag. Een eigen huis is belangrijk. Een eigen energiezuinig huis des te meer. In Vlaanderen gebouwde woningen moeten voldoen aan een steeds strenger wordend E-peil. Woningen die dit jaar gebouwd of verbouwd worden moeten voldoen aan E-peil 30. Wie beter wil doen kan daar een extra steuntje voor in de rug krijgen door een korting op de onroerende voorheffing. Een recordaantal Vlamingen kan vandaag rekenen op deze korting. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van

Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Voor energiezuinige woningen, zuiniger dan de geldende normen, krijgt men een vermindering van de onroerende voorheffing. Die vermindering wordt in principe automatisch toegekend op het aanslagbiljet, zodat de burger zelf niets hoeft te doen. De vermindering van onroerende voorheffing wordt toegekend op basis van het E-peil van de woning.

Voor een gebouw met vergunning of melding in 2016 en dat op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van:

-       Maximum E30 bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing

-       Maximum E20 bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing

“Het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) bezorgt jaarlijks een lijst van gebouwen die aan de voorwaarden voor verlaging van onroerende voorheffing voldoen aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). En dit aantal neemt elk jaar toe, voor 2016 kregen 18.446 gezinnen korting op hun onroerende voorheffing”, zegt Bothuyne.

Bothuyne: “De toegekende kortingen zijn goed voor een budget van zowat 6,3  miljoen euro. Dit maakt dat in 2016 elk dossier een gemiddelde vermindering krijgt van 341 euro!”

 

 

 

Aantal

Toegekende vermindering onroerende voorheffing

AJ 2012

 

 

Totaal

4.035

€ 1.237.651,9

AJ 2013

 

 

Totaal

7.402

€ 2.195.025,94

AJ 2014

 

 

Totaal

7.911

€ 2.293.539,91

AJ 2015

 

 

Totaal

15.921

€ 4.791.242,32

AJ 2016

 

 

Totaal

18.446

€ 6.294.890,01

De maatregel mist zijn effect dus niet.

Robrecht Bothuyne: “De Vlaamse overheid wil mensen stimuleren om zuinig met energie om te gaan. Dat gebeurt met strenger wordende normen, maar ook met stimuli zoals premies. Deze korting op de onroerende voorheffing beloont de voorlopers. Zij die investeren in een nog zuiniger woning dan de geldende normen, hebben extra kosten en kunnen deze steun dan ook goed gebruiken.”

Ook nu nog kan een bouwheer beroep doen op een fikse korting. Concreet gaat het om een

  • Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.
  • Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar.

Meer is mogelijk

Recent besliste de Vlaamse regering ook om vanaf 2018 een bouwschilindicator (ofte Schilpeil of S-peil) in te voeren. Bouwheren die in 2018 een bouwaanvraag indienen zullen een ambitieus S-peil van 31 moeten nastreven. Het S-peil is de samenstelling tussen het K-peil (de mate van isolatie binnen de woning) en de netto-energiebehoefte. Die twee samen geven de isolatie- en ventilatie-waarde van de bouw weer. Daarnaast blijft het E-peil gewoon bestaan.

Bothuyne: “Zaak is om bouwheren en architecten goed te informeren en te begeleiden zodat de nieuwe norm niet tot meer of hogere boetes aanleiding geeft. CD&V wil energiezuinige en comfortabele woningen en liefst zo weinig mogelijk boetes. Daarom moet de minister een extra inspanning leveren, samen met de bouwsector, om alle betrokkenen te begeleiden. De geplande verstrenging van het S-peil in 2020 kan voor ons ook maar na een evaluatie. De betaalbaarheid van onze woningen moet gewaarborgd blijven.”

Daarom zou het een goed idee zijn om een fiscale stimulans in te bouwen voor wie een lager dan noodzakelijk S-peil haalt met zijn of haar nieuwe woning. Bothuyne: ‘ook hier zou dus een bijkomende korting op de onroerende voorheffing kunnen voorzien worden. Dat zou de betaalbaarheid van energiezuinige nieuwbouwwoning kunnen garanderen, ook voor wie verder gaat dan de norm.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter