Energiebeleidsovereenkomsten onderuitgehaald 21 januari 2015

Een aanvraag tot staatssteun bij de Europese Commissie, belangrijk voor bedrijven om deel te nemen aan de energiebeleidsovereenkomst, is eenzijdig ingetrokken door de federale overheid. Deze intrekking gebeurde zonder voorafgaand overleg met de Vlaamse overheid en plaatst de energiebeleidsovereenkomst  (EBO) op de helling. De energiebeleidsovereenkomst is erg belangrijk om de door Europa opgelegde energiebesparing in Vlaanderen te realiseren.

Lees meer
 
 
Banenpact

Banenpact 21 januari 2015

Op federaal niveau maakt het sociaal overleg een doorstart en dit creëert een nieuw klimaat voor constructieve samenwerking. En dat is geen moment te vroeg, want de uitdagingen waarvoor we staan zijn groot en groeiende. Het helpt ons hopen dat nu ook het startschot kan gegeven worden voor de concrete invulling van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden op het vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt.

Lees meer
 
 
TINA al goed voor 19 investeringsdossiers

TINA al goed voor 19 investeringsdossiers 5 januari 2015

4 jaar geleden werd TINA opgericht. TINA staat in dit geval voor ‘Transformatie, Innovatie en Acceleratie’. Dit is een bijzonder investeringsfonds, beheerd door PMV. Bedoeling was 200 miljoen euro te investeren. TINA kan participeren in projecten van consortia die innovatieve diensten, producten of concepten in de markt willen zetten. De toenmalige minister van economie, Kris Peeters, wou op die manier zijn Nieuw Industrieel Beleid concreet maken en de noodzakelijke structuurverandering van de Vlaamse economie ondersteunen.

Lees meer
 
 
Vlaamse kennisinstellingen wereldtop in spin-off’s

Vlaamse kennisinstellingen wereldtop in spin-off’s 2 januari 2015

De Vlaamse universiteiten en kennisinstellingen werken heel nauw samen met het bedrijfsleven. Zo wordt 16,7% van de uitgaven voor O&O in het hoger onderwijs gefinancierd door de privé-sector. Maar onze universiteiten en onderzoeksinstellingen zorgen ook voor heel wat nieuwe bedrijvigheid. Vlaanderen staat aan de Europese top als het gaat over spin-off’s, dat zijn bedrijven die groeien uit de onderzoeksactiviteit van Universiteiten of onderzoeksinstellingen. Dat blijkt uit het antwoord op een aantal parlementaire van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Lees meer
 
 

Pagina's

Robrecht on Twitter