Langdurig werkzoekenden blijven achter

4 mei 2018
 

De premie die minister Muyters vorig jaar instelde om langdurig werkzoekenden sneller aan het werk te helpen, is voorlopig geen succes. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

De werkloosheid daalt en dat al vele maanden aan één stuk. De voorbije maand waren er 7,8% minder werkzoekenden in Vlaanderen in vergelijking met het jaar ervoor. De daling is het sterkst bij de kortdurig werkzoekenden, met een daling van meer dan 10%.

Er zijn echter groepen die achterblijven.

Robrecht Bothuyne: ‘Belangrijke groep zijn de langdurig werkzoekenden. Nog steeds zijn meer dan 65000 Vlamingen al 2 jaar of langer uitkeringsgerechtigd werkzoekend. Ter vergelijking: in januari 2017 waren er 67296 werkzoekenden langer dan 2 jaar werkloos. Een jaar later was dat aantal 65311. Weliswaar een daling van 2,9%, maar duidelijk minder dan de algemene trend. Nochtans is er sinds 1 januari 2017 een nieuwe premieregeling uitgewerkt die langdurig werkzoekenden moet helpen in hun zoektocht naar vast werk.’

 

Werkgevers die een langdurig werkzoekende, tussen 25 en 54 jaar oud, in dienst nemen, krijgen vanaf 2017 een premie van de Vlaamse overheid: 1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. Die financiële stimulans moet werkgevers over de laatste drempel heen tillen en dus ook meer langdurig werkzoekenden aan een duurzame job helpen. De Vlaamse Regering trok voor de maatregel in 10,6 miljoen euro uit. Dit jaar was zelfs nog een groter budget uitgetrokken. Maar in het eerste jaar van de premie werd nog geen miljoen euro effectief gebruikt.

Bothuyne: ‘in 2017 werden slechts 791 premies goedgekeurd en toegekend. Dat is duidelijk onvoldoende als je het vergelijkt met de totale doelgroep. Langdurig werkzoekenden hebben het echt moeilijk op de arbeidsmarkt. Het is zelfs zo dat de groep van de zeer langdurig werkzoekenden, mensen die al 5 jaar en langer van een uitkering leven, nog groeit met 3,2% op jaarbasis tot bijna 26000 mensen. Hier moet duidelijk een tandje bijgestoken worden. CD&V wil dat elke langdurig werkzoekende een traject op mat krijgt aangeboden, met opleiding en vooral ook stages en werkervaringsmogelijkheden om zo de kloof met de arbeidsvloer te dichten. Speciale aandacht moet daarbij gaan naar die mensen die al het langst in de werkloosheid zitten.’

 

Het aantal toegekende premies is niet alleen laag, er werken ook veel aangevraagde premies geweigerd. Bothuyne: ‘de 791 toegekende premies vertegenwoordigen slechts 40% van de aanvragen. In 2017 werden 1954 premies aangevraagd. Maar het grootste deel werd dus geweigerd, veelal omdat de betrokken werkzoekende toch niet in aanmerking kwam of omdat hij of zij niet de kaap van 3 maanden tewerkstelling haalde. Het feit dat velen de premie aanvragen en toch niet in aanmerking komen, duidt erop dat er meer moet ingezet worden op bekendmaking en een betere communicatie.’

 

Op termijn zou deze aanwervingsstimulans moeten kunnen worden geïntegreerd in het pakket automatische RSZ-kortingen voor doelgroepen,  zoals die bestaat voor jongeren en ouderen bijvoorbeeld. Bothuyne: ‘we moeten de loonlasten niet alleen algemeen verlagen, maar ook voor specifieke doelgroepen. Vlaanderen is daartoe nu bevoegd. We moeten deze bevoegdheid nu ook voluit gebruiken.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter