#Klimaatkoers: Lokaal verschil maken - verslag

8 februari 2018
 

Zaterdag 3 februari ging de jaarlijkse CD&V studiedag #Klimaatkoers door, bijgewoond door 200 geïnteresseerden. Na een heldere introductie door fractievoorzitter Koen Van Den Heuvel wees Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne op het belang van een ambitieus lokaal klimaat- en energiebeleid: “Het draait niet alleen om grote energiecentrales, het gaat ook over projecten bij u en mij, in ons dorp of onze stad”. Gemeenten moeten het voortouw nemen in de transitie naar een hernieuwbaar energielandschap. Daarbij hebben ze zelf een voorbeeldfunctie te vervullen, bijvoorbeeld door duurzame openbare gebouwen te realiseren en te streven naar een (gedeeld) elektrisch wagenpark. Federaal parlementslid Leen Dierick bracht de boeiende conclusies van de verschillende werkgroepen. In haar slotwoord legde Vlaams minister Joke Schauvliege de nadruk op het belang van lokale projecten. Groots opgezette studies en klimaatcampagnes hebben hun merites, maar het échte verschil wordt gemaakt door concrete realisaties. CD&V wil hierin het voortouw nemen. In de lokale verkiezingsprogramma’s wordt het klimaatbeleid een oranje draad: “Van onderuit kunnen we het verschil maken.”

Helemaal onderaan kan u de presentaties, welke tijdens de werkgroepen aan bod kwamen, raadplegen.  

Robrecht Bothuyne

Energiespecialist CD&V

Categorie: 

Robrecht on Twitter