Bijna 160 000 Vlaamse werknemers krijgen extra loonlastverlaging.

15 mei 2018
 

Vlaanderen is dankzij de zesde staatshervorming  zelf bevoegd om de loonlasten van specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt te verminderen.  Deze Vlaamse regering koos voor 3 prioritaire doelgroepen: de laag- en middengeschoolde jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Dit is complementair met de algemene loonlasverlaging die de federale regering deze legislatuur doorvoerde.

Het nieuwe doelgroepenbeleid dat in Vlaanderen van kracht is sinds 1 juli 2016 heeft effect. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) vroeg de cijfers op: "Zowat 160 000 mensen zijn in Vlaanderen aan de slag met een extra Vlaamse loonlastenverlaging. Concreet gaat het om 35299 jongeren, 112 589 55-plussers en 11 893 mensen met een handicap”

Vooral bij de jongeren smelt de werkloosheid als sneeuw voor de zon. De doelgroepkorting voor jongeren bereikte in het derde kwartaal van 2017 al meer dan 35 000 jongeren.  Ter vergelijking; In het derde kwartaal van 2016, bij de start van het vernieuwde systeem, ging het nog maar over 19022 jongeren. De jeugdwerkloosheid is in Vlaanderen is diezelfde periode ook fors gedaald, met meer dan 16%. En dat terwijl de globale werkloosheid met 12% daalde. Bothuyne: “De jeugdwerkloosheid daalt dus sneller dan de gemiddelde werkloosheid. Dat is een goeie zaak. Jonge mensen moeten in het begin van hun loopbaan ervaring opdoen om zo te kunnen doorgroeien. De doelgroepkorting maakt hier zeker een verschil.”

De werkloosheid bij de 55-plussers daalt veel minder snel. Sinds de nieuwe doelgroepkorting er is, daalde de werkloosheid bij 55-plussers met slechts 2,9%, te traag. Het gebruik van deze doelgroepkorting ging van 102 462 naar 112 589 55-plussers. Bothuyne: ‘Er zijn nog steeds zowat 42000 55-plussers werkloos. Dat is meer dan 1/5 van de totale groep werklozen. Een beleid op maat is hoognodig voor deze groep die zoveel kennis en ervaring te bieden heeft.’

Het aantal premies voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap gaat in dalende lijn. Het aantal toegekende Vlaamse Ondersteuningspremies daalde van 12 055 in het derde kwartaal van 2016 tot 11 893 in het eerste kwartaal van dit jaar. Bothuyne: ‘ Er zijn meer dan 33500 werkzoekenden met een arbeidshandicap in Vlaanderen. Deze mensen hebben nochtans potentieel voor de arbeidsmarkt. Maar we slagen er onvoldoende in om dit potentieel aan te boren.’

Robrecht Bothuyne concludeert: ‘De Vlaamse werkloosheid daalt al vele maanden na elkaar. Maar specifieke doelgroepen, zoals mensen met een handicap, ouderen, allochtonen of langdurig werkzoekenden blijven nog te vaak achter in de rij staan. Vlaanderen heeft alle bevoegdheden en tools in handen om deze mensen aan een job te helpen. Het doelgroepenbeleid van deze regering zal ‘nu’ geëvalueerd worden. CD&V wil dat Vlaanderen die bevoegdheden, meer nog dan vandaag, gebruikt. Vlaanderen kan dus zowel de doelgroepen uitbreiden als de loonlastenverlaging verder versterken.’

Categorie: 

Robrecht on Twitter